Son Guncelleme12:32:11 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

?psala Traklar taraf?ndan Milattan 4000 y?l önce kurulmu??tur. 1.Muratâ???n kumandanlar?ndan Evrenos Bey taraf?ndan 1361 y?l?nda al?nm??? olan ?psala ?lçesiâ??nin Osmanl? tarihinde önemli bir yeri vard?r.O tarihte çay?r olan bugünkü çeltik ekili sahalarda Osmanl? Ordusuâ??na â??ATâ? yeti??tirilirdi.

?yi cins k?srak sürüleri, azg?n ayg?rlar? yanlar?nda bu otlar üzerinde yaz k??? dola???rd?. Binilecek ça??a gelen taylar bu çay?rlarda kementlerle tutulur,Edirneâ??ye götürülür donat?l?r,e??itime tabi tutulurdu.

   Osmanl? Ordusuâ??na giren ?psala taylar?, Türk Ak?nc?lar?â??n? zafer yollar?na ta???r dururdu.?psala yüzy?llarca Osmanl? Süvari Ordusuâ??na at yeti??tirilen bir kaynak olmu??tur.

  ?psala ?lçesi önce Sofuluâ??ya Balkan Sava???â??ndan sonra da ?briktepeâ??ye ba??l? nahiye idi.1928 y?l?nda kaza olmu??tur. 

 

 

Hamam böce??i, fare, pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ç?kaca??? belli olmayan böcek ve kemirgenler ?PSALA ilaçlama firmas? elemanlar?nca ?PSALAâ??n?n her noktas?nda yok edilerek birçok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. ?PSALAâ??da garantili ve güvenilir ilaçlama yapan ??irket aray???? içerisine girdiyseniz bunu çok uza???n?zda araman?za gerek yok. ?PSALA ilaçlama firmas?
olarak sizlere en kaliteli hizmeti verme konusunda sizlere garanti vermektedir. Böcek ilaçlama konusunda sizlere Sa??l?k Bakanl???? onayl? ilaçlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir.

 

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA Bç?LGE ??UBES?

 

 

 

Share/Save/Bookmark