Son Guncelleme12:59:57 PM GMT

Buradasınız: >> >>

e-Posta Yazdır PDF

K?rkayaklar (Diplopoda), yava?? hareket eden, uzun segmentli vücuda sahip, eklembacakl?lar ??ubesine ait bir çok bacakl?lar s?n?f?. 13.000 türlük çok bacakl?lar içinde 10.000 tür ile ba??? çekerler.


Say?lar? 36 dan 400 e kadar olan bacaklara sahiptir. En fazla aya??? olan k?rkayak türü 750 ayakl? Illacme plenipes türüdür. Erkeklerinde yakla???k 660, di??ilerinde ise 750 ayak bulunur.
ç??yanlarla ayn? s?n?fta ele al?n?rlar. Her segmentte iki??er çift bacak bulunur ve bacak say?s? ç?yanlar?nkinden daha fazlad?r.

Vücutlar? da ç?yanlara göre daha sert ve silindiriktir.
Görünü??leri ile tespih böceklerine oldukça benzeyen tespih k?rkayaklar? (Oniscomorpha) t?pk? tespih böcekleri gibi tostoparlak olmalar?yla tan?n?rlar.

ya??ad???? yere ve türüne ba??l? olarak farkl? renklerde olabilir. Vücutlar? yuvarlak ve halkal?d?r. Bitkisel besinlerle beslenir. K?rkayaklar?n her vücut segmentinde iki çift ayaklar? vard?r. ç??yanlar?nda bir çift ayaklar? vard?r. Bu iki türün ay?rt edilmesini sa??lar. ç?lü organik maddelerle beslenirler. Bina içerisinde; bodrumda, katlarda ve evlerin balkonlar?nda, bina d???ar?s?nda; ta??lar?n alt?nda, rutubetli yerlerde, yaprak alt? ve gübrelik yerlerde ya??arlar. Bine içlerine girip yuvalanabilir.

YA??AM ALANLARI;
>Bina içerisinde; bodrumda, katlarda ve evlerin balkonlar?nda, bina d???ar?s?nda rutubetli yerlerde, yaprak alt? ve gübrelik yerlerde ya??arlar. D??? alanda yaprak döküntüsü, peyzaj alanlar?, çimenlikler, zemindeki çe??itli malzemelerin alt?nda iç alanda garajlar?n ve bodrumlar?n rutubetli bölgelerinde ya??arlar.

Mç?CADELES?:
Kesinlikle elle dokunmamak gerekir. Bazen ayakkab? içerisine girebilir. Temas etmedikçe sokmaz. K?rkayak zehirlidir. Sokma durumunda hemen doktora gidilmelidir. Bar?nd???? ve üredi??i yerler tespit edilip, ilaçlamak suretiyle yok edilmelidir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark