Son Guncelleme12:24:56 PM GMT

Buradasınız: >> Kemirgenler >>

e-Posta Yazdır PDF

S?an veya fare gibi kemirgenler bilinen, en yayg?n ve y?k?c? zararl?lar? aras?nda yer almaktad?r. ofis, fabrikalar, hastaneler, evler, Onlara yiyecek ve bar?nak sa??lar. ok iyi muhafazal? tesislerde bile bulunabilir. hertrl malzeme, mobilya ve yiyeceklere hasar verirler,

kemirgenler yiyecek ile her tr hastal?klar? bula??t?r?rlar ve i??yerlerinde grlmesi durumunda mesleki ve ki??isel itibar?n?zda onar?lamaz bir hasara neden olur. Biotem ilalama, Etkili Zararl? Ynetimi ve ilkeleri ile bu zararl?lar ile mcadele yntemlerinde uzmanla??m??? kadrosu s?anlara aman vermemektedir.

Etkili kemirgen kontrol sa??lamak iin s?anlara ynelik sistematik bir al???ma yrtmek. bizim uzman personelimizin grsel-i??itsel ortamda, e??itimleri ve yerinde pratik e??itim yoluyla e??itilmi??tir. Ayr?ca, en son teknoloji kemirgen kontrol iin kullan?l?r.


K?zd?rma

s?an ve fareleri kontrol alt?na almak iin etkili bir yoldur. cazip bir yiyecek kullan?larak s?anlar iin zehir ile kar???t?r?l?r. Biotem ilalama kemirgenler iin ok cazip bir yeme kar???t?r?lmak sureti ile zel anti-p?ht?la??t?r?c? rodentisit kullan?r.

Bu yntemde, kemirgenler hemen lmezler ancak yakla???k drt gn beslendikten sonra zehir etkisini gstermeye ba??lar. Bunun nedeni, di??er s?anlar?n yemde zehir oldu??unu anlamamas? iindir ve di??er tm aile bireylerinin bu zehirli yemden yemelerini sa??lamkt?r.

Yemler s?k s?k kontrol edilmeli ve yeterli yem oldu??undan emin olmak iin periyodik olarak de??i??tirilmesi gerekir.


?nleme her zaman tedaviden daha iyidir. Kimyasallar s?an ldrr ancak onlara engel olamaz.

S?an ve farelerin girebilece??i zemin atlak aral?k delik hibir yerin bulunmad????ndan emin olmak gerekir ya??am alan? olabilecek yerlerin kapat?lmas? gerekir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark