Son Guncelleme09:28:36 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

Tahtakurusu, Hemiptera tak?m?n?n Cimicidae familyas?ndan bceklerin ortak ad?d?r. Bunlar yaln?zca memelilerden ve ku??lardan kan emerler. Kan emmek iin geceleri konukular?na yana???rlar. Di??er zamanlarda ????ktan korunmu?? yerlerde saklan?rlar.


En ok bilinen tr koyu k?rm?z?ms? kahverengi renkte ve 5 mm boyunda olan Cimex lectularius 'tur. Ba??lang?ta yarasa paraziti oldu??u varsay?lan bu hayvanlar?n, ma??ara devrinden sonra insan paraziti oldu??u d??nlmektedir.

Tahtakurular? ?s?rmayla herhangi bir hastal?k ta???d?klar? bildirilmemi?? olsa da, hassas bnyelerde alerjik reaksiyonlara yol aabilirler. Is?r?klar ??iddetle ka???nt? hissi verdi??inden, a???r? ka???mayla cilt sorunu veya iyile??me sonras? iz kalmas? sorunlar? ya??anabilir. Tahtakurular?, havan?n s?cak veya kuru olmas?ndan ba???ms?z her ortamda canl? kalmay? ba??arabilirler. ?ok so??uk havalarda yar? uyku durumuna geip hi yemeden 1 y?l ya??ayabilirler. Pestisitlerin onlar? ldrc olmas? iin direkt vcutlar?na temas etmesi gerekiyor.

Tahta kurusu ev ierisinde yatak aras?, koltuk diki?? aralar?, mobilya alt? gibi yerlerde yerle??ir zellikle ak??amlar? ortaya ?kar ve kan emer. ?zellikle s?cak, ?l?k ve nemli ortamlarda ok abuk geli??ir ve o??al?r. A???rl????n?n 5-6 kat? kadar kan emebilir. Bce??in ?s?rd???? alan ??i??er, kabar?r ve k?zar?r. Kan emen tahta kurusu bu yolla baz? hastal?klar? insanlara bula??t?r?r. Di??er bceklerden farkl? olarak, tahtakurusu ezildi??inde pis bir koku ?kart?r ve bedeninden kan ?kar. Tahtakurusu ?s?rmalar? ocuklar zerinde daha da fazla reaksiyon gsterir. Tahta kurusu gece insanlar uyudu??unda ortaya ?kar, a??z?ndan salg?lad???? zel bir madde ile dokular? uyu??turur ve p?ht?la??may? nler. Byle olunca insanlar bce??in ?s?rd????n? anlamaz. Tahtakurusu kan emdi??i srece rer ve her remesinde 200 tane yumurta yapar. ?ok geni?? bir kar?n yap?s?na sahip olan tahta kurusu bce??i, gnde 4?5 defa kan emebilmektedir. Tahta kurusu bcekleri ve benzer ha??ereler eve al???veri?? po??eti, e??ya, misafir, a?k kap? pencere gibi yerlerden gelebilir. Tahtakurusu mcadelesi yaparken kendi yntemlerinizi uygularsan?z maddi ve manevi olarak kayba u??rars?n?z. Her bce??in ilalamas? ayr? yntemlerle ve ayr? zellikteki ilalarla yap?l?r.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark