Son Guncelleme10:41:59 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

0.5-1 cm boyunda, kahverenkli, en h?zl? reyen hamambce??i trdr. B?rakt???? bir pakette (kokon) 40-48 kadar yumurta vard?r. Bir di??i y?lda 30.000'i bulan yavru say?s?na ula??abilir. mr bir y?ld?r. Kuru ve s?cak yerleri sevdi??i iin halk

aras?nda KALOR?FER B?CE??? olarak da an?l?rlar. ok pistirler ve her ??eyi yerler. Her pisli??i, mikrobu ta???r ve bula??t?r?rlar. G?da, su ve s?ca??a olan ihtiyalar?ndan dolay? insan olan her yerde aktiflerdir. Evlerde ilk yerle??ecekleri yerler mutfak ve banyolard?r. Hemen hemen btn zamanlar?n? yuvalar?nda, delik ve atlaklarda saklanarak geirirler. Karanl???? sevdiklerinden geceleri daha aktiftirler. ok dayan?kl?d?rlar. ?lalara kar??? ok abuk diren geli??tirirler. Marketten ufak bir po??et iinde veya bir yumurta paketinde evinize gelebilirler.
Dizanteri, g?da zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar hastal?klar?, Ast?m, allerjik reaksiyon gibi e??itli hastal?k mikroplar?n? ta???r ve bula??t?r?rlar.


Kontrol nlemleri

Bu ha??erenin kontrol zordur. Tecrbe, teknik bilgi, uygun insektisit ve periyodik uygulama gerekir. Kal?c? insektisitleri her trl atlak ve yar?klara, kap? pervaz?, sprgelik, dolap arkas? gibi yerlere uygun dozlarda uygulamak gerekir. Gerekirse zel yemleme sistemi (TES) uygulan?r.


nerilemiz
Apartman ha??ere anlam?nda temizse; sakinlerin dikkatli olmas?, ilk bcek geldi??inde ise o dairenin bcek yay?lmadan ilalat?lmas? gerekir. ?hmal edilirse di??er dairelere de yay?larak rahats?zl?k verir ve masraflara neden olur. rne??in 30 daireli bir apartmanda 6-7 dairede reme ba??lam???sa, btn apartman dairelerinin komple ilalat?lmas? en do??ru harekettir. Bu yap?lmazsa, bcekler daireler aras?nda dola???r ve sorun zaman iinde kronikle??ir.

 

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark