Son Guncelleme09:11:29 PM GMT

Buradasınız: >>

Çiftçi Dostu Böcekler

e-Posta Yazdır PDF

Kula??akaan(Forficula auricularia)
Kula??a kaan, yaprak biti ve psillidi tketen mthi?? bir yararl?d?r. Ne var ki rmeye yz tutmu?? iyice olgun meyveleri de sevdi??inden onu zaman zaman k?nar?z. Kula??a kaan? ??eftali, kays? ve erik agalar?ndan uzak tutmam?z gerekmektedir. Bir ta??la iki ku?? vurmak iin meyveler olgunla??madan

Devamını oku...

Kalk?kkuyruk

e-Posta Yazdır PDF

Kalk?k kuyruk(Staphylinus olens)
Sessiz olan ve gece faaliyet gsteren bu mavimsi gri byk k?n kanatl?, mthi?? bir etoburdur. Onu gndz, sakland???? ta??, l yaprak, ktk ya da bir al? ?rp? demetinin alt?ndan tesadfen a???a ?karacak olursan?z Kalk?kkuyru??un ekinmeden bir akrep gibi kuyru??unu havaya

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

myathropa florea di??i(Myathropa florea)
E??ek ar?s?na benzer, e??ek ar?s? gibi ieklerin etraf?nda f?r dnerek ve aniden yn de??i??tirerek umaya bay?l?r ancak o bir e??ek ar?s? de??ildir. ?iek sine??i ergenlik dneminde bal z toplayan ve tozla??t?r?c? bir sinektir.

Devamını oku...

Aphidius Ervi

e-Posta Yazdır PDF

Aphidius Ervi (Aphidius ervi)(Aphidius ervi)
Boyu kk olmas?na ra??men etkinler s?n?f?nda bulunan Aphidius tam bir ??ampiyondur. Birka milim uzunlu??undaki bu bcek, bal ar?s? ve e??ek ar?s? gibi zarkanatl?lar tak?m?ndand?r. Yeti??kin, ok az iek z toplad???? iin hi gze arpmaz. Di??i, her yaprak bitinin ierisine bir yumurta olacak ??ekilde yzlerce yumurta b?rak?r.

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

u??ur bce??inin yaralar?U??ur Bce??i (Coccinella septempunctata)
Kalacak bir yer kar???l????nda bahe i??lerinize yard?mc? olur, cana yak?n bah?vanlar?n bahelerindeki yaprak bitleri ve di??er emici bcekleri itinayla temizler.

Devamını oku...

Sayfa 1 / 2

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL