Son Guncelleme10:10:48 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Hamam böce??i insana bir çok hastal?k bula??t?r?r hastal???? insana direk ?s?rarak bula??t?rmaz. Hamam böce??i aç?k yiyecek ve içeceklerimizden tüketikten sonra bunlar?n üzerine d???k? salya gibi maddeleri b?rakt???? için hastal?k direk buradan bula???r birde hamam böcekleri yumurtalar?n? b?rakt???? yerlere dokundu??umuzda bu hamam böce??i

yumurtalar?ndan da mikrop kapma olas?l????m?z var
Hamam böce??i ile ta???na hastal?klar ??unlard?r:

1- Verem mikrobu
2- Dizanteri
3- Hepatit virüsü
4- Alerjik hastal?klar
5- G?da zehirlenmelerin ba???nda hamam böce??i gelir
6- Ast?m hastal????
7 - Atrax hastal????
8- Ast?m mikrobunun ta???nmas?

Yukar?daki hastal?klar gibi daha bir çok hastal?k hamam böce??i (kalorifer böce??i) gibi ha??ereler ile insana geçer.

Hamam böceklerinin geni?? bir beslenme al???kanl???? vard?r. Ormanlarda çal?, ç?rp?, ot, hayvan art???? gibi maddeleri yiyerek do??aya geri dönü??ümde h?zl? rol oynarlar. Hamam böcekleri evlerimizde eline geçse onu kemirerek karn?n? doyurur. Hamamböcekleri üstü aç?k yiyecekleri içecekleri tüketirler bazen banyoda bulunan elbiselerimizi dahi kemirerek onlar? yiyip elbiselerimize zarar verirler. Bazen görmü??seniz e??er hamam böce??inin kemirdi??i atletlerimiz delik de??ik oldu??unu. Hamam böce??i ha??eresi insan? ?s?r?p kan?n? emme gibi davran???lar? göstermez. Hamam böce??i beslenirken kendi cinsi ölü le??ini de yer kalorifer böce??i olarak da bilinen bu ha??ereler besinlerini antenleri sayesinde ke??feder. Hamam böce??i antenleri ve özel duyular? sayesinde eve gelen misafirleri bile ay?rt edebilirler.

Share/Save/Bookmark