Son Guncelleme09:34:49 PM GMT

Buradasınız: Hizmet Alanlar?

Hizmet Alanlar?m?z

Ev ila�lama hizmeti, Apartman ila�lama i??i, Pastane ila�lama hizmeti, Fabrika ila�lama hizmeti, Otel ila�lama hizmeti, Bina ila�lama ??irketleri, F?r?n ila�lama hizmeti, Restaurant ila�lama hizmeti, Al???veri?? merkezi ila�lama, Ma??aza ila�lama hizmeti, U�ak ila�lamas?, Otob�s ila�lama firmas?, Tren ila�lama firmalar?, Gemi ila�lama ??irketi, Askeri birlikler, Hastane ila�lama, Sa??l?k Kurumu ila�lama servisi, ???han? ila�lama hizmeti, Dershaneler ila�lama, Otopark ila�lama, Yurtlar ila�lama hizmeti, Piknik alanlar? ila�lama, Okul ila�lama hizmeti, Yuvalar ila�lama servisi, Bah�e ila�lama servisi, Sinema Salonu ila�lamak, Bah�eler A�?k alan ve araziler

gemi bcek ilalamas?Gemi ilalama yapt?rmadan nce gemilerin srekli olarak seyahat halinde olmalar?, i??in ciddiyetini do??al olarak bir hayli artt?rmaktad?r. ?zellikle uluslararas? seyahat eden yolcu ya da yk gemilerinin birok farkl? lkeye u??ramalar? bu alanlarda ha??erelerle mcadele edilmesini olduka zorla??t?rma, trleri dahi tespit edilemeyen virslere kar??? sava?? verilebilmektedir.

Devamını oku...

bcek ilalama hastane?nsanlar?n sa??l?k arad???? yerde mikrop ta???y?c?s? ha??erelerin i??i olur mu? Tabii olur. Kck blgelerden geerek h?zla o??alan ve bir virs gibi yay?lan ha??ereler hem sa??l???? tehdit etmekte hem de insanlar?n hastanenize olan gvenini sarsmaktad?r. Bu gveni korumak istiyorsan?z bize gvenin! ???imize olan inanc?m?z ve disiplinli al???mam?zla hastaneniz k?sa srede eski sa??l????na kavu??acakt?r.

Devamını oku...

okul ilalamas?Ha??ere ve kemirgenlerin en ok redikleri , ya??ad?klar? alanlar aras?nda okullar yer al?r. Okul ilalama konusunda gerekli sertifika ve ruhsata sahip firmalar tercih edilmelidir. ?ocuklar?m?z?n zaman?n?n byk k?sm?n? geirdikleri okullar, art?k sadece e??itim dneminde de??il tatil gnlerinde de farkl? aktivite ve e??itim faaliyetlerinde 12 ay a?k olmaktad?r. Bu yzden okul ilalamas?n? ilalama periyodik bir ??ekilde yap?lmal?d?r.

Devamını oku...

???yeri ilalamas????yeri ilalama hem yneticilerin hemde personelin sa??l?kl? bir ortamda rahat bir atmosferde al???abilmeleri iin gereklidir.
Bcek trleri i??yerlerinde daha ok aktif halde bulunurlar.Hem retim hemde insan yo??unlu??una ba??l? olarak zellikle g?da zerine hizmet sunan i??yerlerinde bcek trleri di??er yerlere oranla daha fazla grlmektedir. ???yeri deposu ve ambarlar?nda

Devamını oku...

ilalama gvenli??iBcek ilalama hizmeti toplum sa??l????n? yak?ndan ilgilendiren her nne gelenin bu i??i yapmamas? gereken bilgi ve akademik e??itim gerektiren bir hizmet ??eklidir. Ha??ere ilalama uygulamalar?nda ilalama ncesi ve ilalama sonras? yap?lacak baz? tedbirler vard?r bu tedbirler zellikle mutfak blmlerinde g?dalar ile ilgili olup yap?lan ilalama sonras? herhangi bir zehirlenme vakas?na neden olmamak iin ok nemlidir. Apartman ilalama servisi esnas?nda toplu kullan?m alanlar? ya kokusuz

Devamını oku...

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

zehir-danisma-hatti