Son Guncelleme01:04:20 PM GMT

Buradasınız:

İlaçlama Yaptığımız Bölgeler

e-Posta Yazdır PDF

Havsa Bcek ilalamaHavsa Romal?lar taraf?ndan kurulmu??tur. Roma ?mparatorlu??u ikiye ayr?ld?ktan sonra Bizansl?lar?n elinde kalm???t?r. 1356 y?l?nda Rumeli'ye geen Trkler buray? I. Murat vs?tas?yla Trk topraklar?na katm???lar ve ileye "Hosa" ad?n? vermi??lerdir. Edirne, Osmanl? Devleti??nin hkmet merkezi olduktan sonra Hosa'da bulunan Rumlar

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

slo??lu ha??ere ilalamaOsmanl?lar 14. yy'?n II.eyre??inde Rumeli'ye getikten sonra, Trk ak?nc?lar? ??ehzade Sleyman, Hac? ?l Bey ve Lala ??ahin Pa??a komutas?nda fetih hareketlerine giri??mi??lerdir. Fethettikleri topraklara adaletli ynetim ve hrriyeti ta???malar?, Slo??lu ve evresinin de kolayca Trklerin eline gemesini sa??lam???t?. Anadolu'dan gelen O??uz Trkleri boyundan Kocac?k Yrk ve Trkmenleri Slo??lu evresinde iskan edilmi??ti.

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

Uzunkpr Bcek ilalamaUzunkpr'nn kurulu??u, 1427 y?l?nda II.Murad Han emriyle Ergene Nehri zerinde Mimar Muslihiddin taraf?ndan bir kpr yap?lmaya ba??lanmas?na dayan?r. Bunun ncesinde Uzunkpr'nn bu gn bulundu??u yerde ERGENE nehrinin batakl?klar? ve ormanl?k arazi bulundu??u bilinmektedir.

Devamını oku...

Sayfa 2 / 2

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA B?LGE ??UBES?