Son Guncelleme11:51:18 AM GMT

Buradasınız:

İlaçlama Yaptığımız Bölgeler

e-Posta Yazdır PDF

Ke??an Ha??ere ilalamaHamam bce??i, fare,  pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ?kaca??? belli olmayan bcek ve kemirgenler KE??AN ilalama firmas? elemanlar?nca KE??AN??n?n her noktas?nda yok edilerek birok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. KE??AN??da garantili ve gvenilir ilalama yapan ??irket aray???? ierisine girdiyseniz bunu ok uza???n?zda araman?za gerek yok. KE??AN ilalama firmas?

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

Meri Ha??ere ilalama?lemiz 1.Murat?n Komutan? Hac? ?lbey taraf?ndan 1361 y?l?nda Bizansl?lardan al?nm???t?r.?lemiz daha nce Dimetoka .ya ba??l? idi.l916 y?l?nda Dimetoka Bulgarlara b?rak?l?nca Meri ?lesi Kavakl? ad? ile ?le oldu.1919 y?l?nda Kavakl? Uzunkpr ye ba??land?.1923 y?l?nda Bykdo??anca ky Merkezi olu??undan dolay? ?le olmu??tur.Meri ad?n? 1940 y?l?nda alm???t?r.?lemizin alan? 442 km2 dir.Yzey ??ekli:Meri neojen devrine ait gev??ek taneli kire ta???

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

ipsala ilalama firmas??psala Traklar taraf?ndan Milattan 4000 y?l nce kurulmu??tur. 1.Murat???n kumandanlar?ndan Evrenos Bey taraf?ndan 1361 y?l?nda al?nm??? olan ?psala ?lesi??nin Osmanl? tarihinde nemli bir yeri vard?r.O tarihte ay?r olan bugnk eltik ekili sahalarda Osmanl? Ordusu??na ??AT? yeti??tirilirdi.

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

Enez Bcek ilalamaEnez, Kuzey Ege sahilinde Trakya??n?n en nemli akarsuyu olan Meri Nehrinin denize dkld?? yerde gnmzden yakla???k 7500 y?l nce kk bir ky toplulu??u biiminde kurulmu??tur. Kltrlerinden Anadolu kkenli olduklar? anla???lan bu topluluk, kendi kltrlerini yerel kltrler ile birle??tirerek kendilerine zg bir ya??am biimini geli??tirmi??lerdir. Ayr?ca bu toplulu??un Anadolu kltrn Balkanlara ta???nmas?nda nclk etti??i anla???lm???t?r.

Devamını oku...

e-Posta Yazdır PDF

LALAPA??A??da garantili ve gvenilir ilalamaLalapa??a, Edirne ili'ne 27 km uzakl?kta yer alan bir iledir. ?lenin kuzeyinde ve bat?s?nda Bulgaristan, do??usunda Slo??lu ilesi ve gneyinde Edirne ili yer almaktad?r.
?lenin yzlm 536.788 dekar, rak?m? ise 72 m olup Edirne'ye uzakl???? 27 km'dir. ?le arazisi genelde dz olmakla birlikte Balkan (hudut) kesimleri engebelidir. Tepelerin st k?s?mlar?nda a???nma ile olu??mu?? sivri di??li granitler bulunmaktad?r.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

Sayfa 1 / 2

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA B?LGE ??UBES?