Son Guncelleme12:31:20 PM GMT

Buradasınız:

Kene ilalama

Keneler otlak, al?l?k ve k?rsal alanlarda ya??ayan kk oval ??ekilli, 6-8 bacakl?, umayan, s?ramayan hayvanlard?r. Hayvan ve insanlar?n kanlar?n? emerek beslenirler ve bu sayede hastal?klar? insanlara bula??t?r?rlar.

?lkemizin geneli kenelerin ya??amalar? iin co??rafi a?dan olduka uygun bir yap?ya sahiptir. Trlerine gre de??i??mekle beraber kenelerin, kk kemiricilerden, yaban hayvanlar?ndan evcil hayvanlara ve zellikle ku??lara kadar geni?? bir konak? listesi mevcuttur.

Kenelerin baz? trleri ve geli??im dnemleri gzle grlemeyecek kadar kk olabilir; ancak, kenelerin tm, kanla beslenebilecekleri hayvan ve bazen de insan aray???? ierisindedir.
Trlerine gre, keneler, farkl? alanlarda ve zellikle ormanl?k alanlar?n yak?nlar?nda bulunur. Kene bula???k alanlardan yrrken veya al?l?klar gibi bula???k bitkilere srtnrken keneler ile kar??? kar???ya kal?nabilir. (mmkinse bu tr alanlarda paalar?m?z? oraplar?m?z?n iine sokal?m) Keneler, memeli hayvanlar ve ku??lardan beslendi??inden, bu hayvanlar, kenelerin ve ta???d?klar? hastal?k etkenlerinin varl????n?n srdrlmesinde nemli rol oynamaktad?r.

 

Keneler (Ixodida), rmce??imsiler (Arachnida) s?n?f?n?n akarlar (Acarina) alt s?n?f?ndan eklem bacakl? monotipik tak?m? ve onun st familyas?d?r.
Keneler zorunlu kan emici ektoparazitlerdir. Bacaklar?n ular?nda engeller ve vantuzlar vard?r. Deriye rahata yap???arak

Devamını oku...

Akar , mayt ilalamaAkar ya da mayt, kenelerle birlikte acarina alttrnn byk o??unlu??unu olu??turan eklem bacakl? canl?. ?nsan vcudundan dklen deri tozlar?yla ve parac?klar?yla beslenir.[kaynak belirtilmeli] ?nsan vcudunda milyarlarca akar ya??amaktad?r. En ok hal?, koltuk, yatak ve tyl veya kirli ortamlarda bulunur. Nemli blgelerde ya??ayan ve ast?ma

Devamını oku...

Gve ilalamaGve, odun, kuma?? ve krk gibi ??eylere musallat olan e??itli cinsten bcek ve kurtuklara verilen ortak ad.
Gve denince sadece as?l gveler (Tinea) de??il, gvegillerden olan ve t?rt?llar? ma??aza ve ambarlarda byk zararlara yol aan kk kelebeklerin hemen hepsi anla???l?r.

Devamını oku...

Tatarc?k ilalama (Phlebotomus)Tatarc?k (Phlebotomus), ift kanatl?lar (Diptera) tak?m?n?n Psychodidae familyas?ndan zararl? bcek cinsi.
Geceleri aktif olan, gn boyu karanl?k ve nemli mikrohabitatlarda saklanan sineklerdir. Culicidae sivrisineklerinden daha fazla can ac?tacak biimde sokup kan emer ve Leishmania cinsinden hastal?k yap?c? tek hcrelilerin ta???y?c?l????n? yaparlar. Tatarc????n ?s?rmas?n?n ard?ndan ka???nt?yla grlen ??ark ?ban? zamanla byk bir yaraya dn??r. Trkiye'de insan sa??l???? iin en tehlikeli bceklerdendir.

Devamını oku...

A??a kurdu ilalamaTahta kurdu (Anobium punctatum), tos bce??igiller (Anobiidae) familyas?ndan zararl? bir k?n kanatl? bcek trdr.
?o??unlukla serin ve rutubetli iklim ??artlar?nda grlen, her trl a??a malzemeye (mobilya, merdiven, sanat eserler, at?, direk) ar?z olan bcekler olup verdikleri zararlar? ok sonra farkedilen bceklerdir.

Devamını oku...

pire ilalamaPire, Siphonaptera tak?m?n? olu??turan kanats?z, kk, kan emici 1.600 dolay?nda bcek trne verilen genel bir add?r.
Tropik, astropik ve ?l?man blgelerden kutup blgelerine kadar yay?lm??? olan bu bcekler zelle??mi?? vcut yap?lar? sayesinde memelilerin ve ku??lar?n derisine tutunarak kanlar?n? emer, konaklar? aras?nda yer de??i??tirirken son derece tehlikeli hastal?klar? da bula??t?rabilir.

Devamını oku...

La???m Faresi ilalama?zellikleri: ?ok h?zl? kaabilen ve ok h?zl? reyen hayvanlard?r, yeryznn btn karalar?na da???lm???lard?r.
Yanaklar?ndan omuzlar?na kadar inen kk astarl? iki d??? ene keseleri vard?r.

Devamını oku...

Sayfa 1 / 3

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

zehir-danisma-hatti